9 Φεβ 2011

ΣΟΒΑΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Κοζάνη 09/02/2011
Η αφανής ιδιωτικοποίηση που γίνεται μέσο της γενικευμένης απασχόλησης εργολάβων έφερε ακόμα ένα σοβαρό ατύχημα. Αυτή τη φορά ο άτυχος εργαζόμενος συμμετείχε σε ερ-γασία αλλαγής ιμάντα στον ταινιόδρομο 21 του Ορυχείου Καρδιάς όταν το χέρι του πιά-στηκε ανάμεσα στην ταινία και στο τύμπανο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και αυτή τη στιγμή να δίνει μάχη στην εντατική για να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό.
Ελπίζουμε ο συνάδερφος, που ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία ΕΛΙΝ εργολάβο που ανέ-λαβε τα τελευταία χρόνια και κάνει τις συγκολλήσεις ιμάντων για την ΔΕΗ, να γλιτώσει το χέρι του και να
επιστρέψει γερός στην εργασία του όμως για να σταματήσουμε να έχουμε τέτοια σοβαρά ατυχήματα εμείς θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Οι εργολάβοι δεν τηρούν τα στοιχειώδη μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, ούτε διαθέτουν στο προσωπικό τους τα απαραίτητα ατομικά εφόδια εργασίας. Αν ο συγκεκριμένος ερ-γαζόμενος ήταν εφοδιασμένος με έναν φορητό ασύρματο θα είχε ειδοποιήσει να στα-ματήσει το τράβηγμα της ταινίας και έτσι θα γλίτωνε το χέρι του.

2. Μεγάλη ευθύνη φέρει η ιδία η ΔΕΗ για την επίβλεψη του εργολάβου σε ότι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, γιατί τελικώς και από το νόμο υπεύθυνη για τα ατυχήματα στις υ-περγολαβίες είναι η ιδία η ΔΕΗ.

3. Οι εργολάβοι για να κερδίσουν περισσότερα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο προσωπι-κό με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας με τα γνωστά αποτελέσματα.

4. Η συγκεκριμένη εργασία γίνετε με επέμβαση πολλών συνεργείων ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα χάος και να μην ξέρει ποιος να προστατευθεί από ποιόν.

5. Τα προβλήματα εντείνονται από την κατάργηση στην ουσία όλων των ελεγκτικών μη-χανισμών του κράτους! Παντελή απουσία της επιθεώρησης Μεταλλείων που είναι υ-πεύθυνη για τα μέτρα ασφάλειας στα ορυχεία αφού δεν υλοποιείτε η απαίτηση των Συνδικάτων για δημιουργία Παραρτήματος στην περιοχή.

Τα μέλη και το ΔΣ του Συνδικάτου μας εύχονται καλή ανάρρωση στον άτυχο συνάδερφο και απαιτούν:

• Σταμάτημα των εργολαβιών και υλοποίηση όλων των εργασιών από την ΔΕΗ με εκ-παιδευόμενο και καταρτισμένο προσωπικό.

• Αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας με ευθύνη του Τομέα ασφάλισης της ΔΕΗ, όλων των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και την ενεργή παρέμβαση των συνδικάτων του χώρου.

Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου