15 Δεκ 2010

Καλλικράτη μας ακούς;

Το άρθρο  αυτό έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα  ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ του Μορφωτικού ομίλου  Βελβεντου
Αθηνά Τζινίκου –Κακούλη
Φιλόλογος –Λαογράφος
Θεσ/νίκη 14-11-2010
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι
Ψάχνοντας το αρχείο μου αυτές τις μέρες των «Αυτοδιοικητικών Εκλογών» και του «Καλλικράτη», βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον φυλλάδιο, φωτοτυπία του οποίου σας αποστέλλω. Τυπώθηκε πριν από μισό και πλέον αιώνα από την Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος και προβάλλει ως παράδειγμα εξαιρετικής δράσεως της Αυτοδιοικήσεως ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ!
(«Καλλικράτη», μας ακούς;…)
Πιστεύω ότι αυτό το φυλλάδιο, ειδικά αυτές τις μέρες λαμβάνει μια άλλη διάσταση, και θα άξιζε το περιεχόμενό του να φιλοξενηθεί στην τοπική μας εφημερίδα. Για την ιστορία διευκρινίζω, ότι στην πρωτοσέλιδη φωτογραφία εικονίζονται εξ αριστερών προς τα δεξιά: Χαρίσιος Κουλιούφας, Πρόεδρος της Κοινότητας. Νικόλαος Κακούλης Κοινοτικός Σύμβουλος. Δύο υπάλληλοι της Επιτροπής Δήμων και Κοινοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Τα παρακάτω τα αναφέρονται στο φυλλάδιο
Η Κοινότης Βελβενδού είναι κωμόπολις του Νομού Κοζάνης, έχει πληθυσμό 4.000 κατοίκους και απέχει 31 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού. Βρίσκεται κτισμένη στις δυτικές υπώρειες των Πιερίων, 4 μόλις χιλιόμετρα από τον Αλιάκμονα. Οι κάτοικοί της είναι πράου χαρακτήρος, φιλήσυχοι και διακρίνονται για την εργατικότητα, την φιλοξενία και την ευσέβειά τους. Ζουν κυρίως από τη γεωργία, αν και οι περισσότερες οικογένειες συντηρούν και μικρόν αριθμό προβάτων ή κανένα μεγαλύτερο ζώο. Καλλιεργούν σιτηρά, φασόλια, καπνά, οπωρικά και κηπευτικά και έχουν, ακόμα, αρκετά μεγάλη πείρα στις βελτιωμένες και εντατικές καλλιέργειες. Η κτηνοτροφία δεν είναι πολύ προηγμένη λόγω ελλείψεων ειδικών βοσκοτόπων και λόγω στενότητος του κλήρου.
Η Κοινότης Βελβενδού κατέχει συνολική έκταση 30.000 στρεμμάτων, από τα οποία καλλιεργούνται τα 14.500. Απ’ αυτά μόνο 4.600 στρέμματα αρδεύονταν, λόγω ανεπαρκείας του νερού. Απ’ αυτά μόνο 4.600 στρέμματα αρδεύονταν, λόγω ανεπαρκείας του νερού. Αυτό συνέβαινε επειδή το δίκτυο διανομής και αρδεύσεως ήταν πρωτόγονο, απλό, με χαντάκια ανοιγμένα στο αργιλοαμμώδες έδαφος της περιοχής, που απορροφούσε μεγάλες ποσότητες νερού. Σε μερικά μάλιστα μέρη που δεν υπήρχαν χαντάκια το νερό κυλούσε πάνω στους ημιονικούς δρόμους που διασχίζουν τους αγρούς.
Αποφάσισαν λοιπόν οι κάτοικοι να διορθώσουν την κατάσταση και συμφώνησαν ότι έπρεπε να γίνει επένδυση του κεντρικού αγωγού από την πηγή Λούστα έως τα χωράφια, σε μήκος 3.532 μέτρων, για την δημιουργία ενός μονίμου κεντρικού αρδευτικού αγωγού, καθώς και η κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων στις διακλαδώσεις των δευτερευόντων αγωγών, για την αποφυγή απωλειών. Η επένδυση του αγωγού θα γινόταν με πλάκες από γρανίτη, υλικό που αφθονεί στην περιοχή. Έτσι όχι μόνο θα αρδεύονταν καλύτερα τα ήδη αρδευόμενα 4.600 στρέμματα, αλλά και άλλα 2.600 στρέμματα που μέχρι τώρα ήταν ξερικά, με αποτέλεσμα την αύξηση, μέσα σ’ ένα χρόνο, της ετήσιας ακαθαρίστου γεωργικής προσόδου από 3.665.500.000 δραχμές σε 5.138.000.000, σύμφωνα με τη σχετική γεωργοοικονομική μελέτη.
Ο προϋπολογισμός ανέβασε τη δαπάνη του έργου σε 440 εκατομμύρια δραχμές. Η Κοινότης εζήτησε δανεικά τα 400 εκατομμύρια από την Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος, ενώ τα υπόλοιπα αποφάσισαν να τα προσφέρουν οι κάτοικοι με προσωπική τους εργασία. Η Επιτροπή ενέκρινε την χορήγηση ατόκου τριετούς χρηματικής διευκολύνσεως 400 εκατομμυρίων στην Κοινότητα Βελβενδού και το έργο άρχισε με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Κοζάνης.
Έγινε έτσι η επένδυση του αγωγού με πλάκες γρανίτου πάχους 12 εκατοστών, στρωμένων πάνω σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 3 εκατοστών. Κατασκευάστηκαν ακόμα 21 πέδιλα αντιστηρίξεως, 12 συστήματα διακλαδώσεως και 7 γέφυρες διαβάσεως.
Οι κάτοικοι δούλεψαν με όρεξη, τόσο στην σκληρή εξόρυξη και μεταφορά του γρανίτου όσο και στο σκάψιμο των τάφρων και στην μεταφορά αμμοχάλικου. Η συμβολή των κατοίκων ήταν τόσο σημαντική ώστε τον Μάρτιο του 1953 ανακοινώθηκε στην Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων ότι το έργο είχε τελειώσει και ότι είχαν περισσέψει και 40 εκατομμύρια δραχμές. Εζητήθηκε μάλιστα από την Επιτροπή και δόθηκε πρόθυμα η άδεια να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά για την κατασκευή μιας υδατογεφύρας, κοντά στην πηγή, που δεν προβλεπόταν από την αρχική μελέτη.
Με το έργο αυτό οι κάτοικοι της Κοινότητος Βελβενδού έδειξαν σε ολόκληρη την Ελλάδα τι μπορεί να επιτύχη η Αυτοδιοίκησης όταν ένα χωριό αποφασίση να δημιουργήση κάτι που θα βελτιώση το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του.

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ
Επένδυσις κεντρικού αγωγού αρδεύσεως μήκους
3.532 μέτρων δια πλακών εκ γρανίτου και κατά-
σκευή 21 πεδίλων αντιστηρίξεως, 12 συστημάτων
διακλαδώσεων, 7 γεφυρών διαβάσεων και 1 υδα-
τογεφύρας ………………………………………………….. Δρχ. 480.000.000
------------------------
Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
1) Άτοκος ταμειακή διευκόλυνσις Επιτροπής Δή-
Μων και Κοινοτήτων Εθνικού Ιδρύματος…….. Δρχ. 400.000.000
2) Αποτίμησις προσωπικής εργασίας κατοίκων … « 80.000.000
-----------------------
Σύνολον Δρχ. 480.000.000
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αύξησις ετησίας ακαθαρίστου γεωργικής προσόδου:
α) Μετά εν έτος ……………………………………… Δρχ. 1.472.500.000
β) Μετά τετραετίαν ……………………………….. « 3.441.300.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΘΕΝΤΟς ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
α) Μετά εν έτος: 1.472.500.000= 3,68
400.000.000

β) Μετά τετραετίαν: 3.441.300.000= 8,60
400.000.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΥΣ:
480.000.000= 184.615 δραχμαί το στρέμμα
2.600

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου