5 Ιαν 2011

ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε


η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις


του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι


αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα


και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς


εβεβαίου του λόγου το ασφαλές


Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός


Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου