18 Οκτ 2016

Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Προσκαλούνται τα μέλη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8:00 μ.μ.,
στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με τα παρακάτω θέματα:
1. Απολογισμός δράσης Μαρτίου 2016-Σεπτεμβρίου 2016.
2. Οικονομικός απολογισμός Μαρτίου 2016-Σεπτεμβρίου 2016.
3. Προϋπ/σμός νέας διαχειριστικής περιόδου 9ος/2016-3ος 2017.
4. Σχεδιασμός δράσεων επόμενου 6μήνου.
5. Διάφορα θέματα-Δράση Συντονιστικής Επιτροπής-Συζήτηση.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια Αρχαιρεσιών.
Το Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου