16 Μαρ 2016

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, της “Κοινωνίας των Πολιτών του Βελβεντού”, την Κυριακή 20 Μαρτίου



Προσκαλούνται τα μέλη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 8:00 βραδινή, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με τα παρακάτω θέματα:
1. Ετήσιος Απολογισμός δράσης Μαρτίου 2015-Μαρτίου 2016.
2. Ετήσιος Οικονομικός απολογισμός Μαρτίου 2015-Μαρτίου 2016
3. Προϋπ/σμός νέας διαχειριστικής περιόδου 4ος/2016-3ος 2017
4. Σχεδιασμός δράσεων επόμενου 6μήνου.
5. Διάφορα θέματα-Δράση Συντονιστικής Επιτροπής-Συζήτηση.
Το Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου