25 Οκτ 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΣΣΑΛΑ)

Ορισμοί: Λαός, ΜΚΟ, ΚτΠ, ΚΠ, Εθελοντισμός, Τρίτος Τομέας ΛΑΟΣ Ο λαός απαρτίζεται από τους έχοντες το εκλογικό δικαίωμα πολίτες. Ως σώμα συμμετοχής στα κοινά ταυτίζεται με το εκλογικό σώμα. Ο πολίτης με αυτήν την, από νομική άποψη συσταλτική, έννοια παραμένει ιδιώτης, με μόνη εξαίρεση τη στιγμή που πλησιάζει την κάλπη και μέχρι να απομακρυνθεί απ’ αυτήν. ΚΟΙΝΩΝΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΚτΠ αναφέρεται στη δράση των πολιτών ως μονάδων. Οι πολίτες με αυτή την έννοια είναι τα συνειδητά μέλη της οιωνεί γενικής συνέλευσης του κράτους, δεν συγκροτούν όμως οργανωμένα συλλογικά πολιτικά υποκείμενα. Ο πολίτης της ΚτΠ τείνει να ενδιαφέρεται για το δημόσιο χώρο και τους άλλους πολίτες γύρω του όσο ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Με ενδιαφέρει το δίκιο όχι το δίκιο μου….Δημόκριτος. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΚΠ εκφράζει τον οργανωμένο χώρο μεταξύ κράτους και πολιτών, σε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, για την προστασία των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής οντότητας. Δηλαδή, η ΚΠ είναι ο δίαυλος αμφίδρομης και εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των επίσημων πολιτικών δομών και της κοινωνίας. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Oι ΜΚΟ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Δεν αντιπροσωπεύουν ψηφοφόρους, εκπροσωπούν, όμως, αξίες και αυτή είναι η νομιμοποίησή τους.. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Ο Εθελοντισμός είναι το παγκόσμιο κίνημα προσφοράς εθελοντικής εργασίας. Σε αντίθεση με την ΚΠ, κύριο οργανωτικό υποκείμενο της οποίας είναι οι ΜΚΟ, στον εθελοντισμό περιλαμβάνονται επιπλέον: πολιτικά κόμματα, εκκλησίες, συνδικαλιστικές ενώσεις,… ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο Τρίτος τομέας αποτελείται από το σύνολο των μη Κυβερνητικών οργανισμών που διακρίνονται από το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επενδύουν το πλεόνασμά τους κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντολογικών στόχων. Περιλαμβάνει εθελοντικούς και κοινοτικούς (τοπικούς) οργανισμούς, κοινωνικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς, οργανισμούς αλληλεγγύης,… Τι προσφέρει η ΚΠ; 1.Κατανόηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα 2. Πολιτικοποίηση της Παγκοσμιοποίησης 3. Ανάδειξη παγκόσμιας συνείδησης H παρουσία και η δράση των ΜΚΟ και των κινήσεων πολιτών πλήττει ή φιλοδοξεί να πλήξει τον πελατειακό χαρακτήρα του κράτους, αφού αυτές δεν επιδιώκουν τη διατήρηση ή την κατάκτηση της εξουσίας και καθώς αμφισβητούν τις ανισότητες, την αδικία, την έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, την επιλεκτικότητα, αποσπασματικότητα και ιδιοτέλεια των πελατειακών διευθετήσεων…

1 σχόλιο:

  1. Η Φωτό είναι από το προφίλ του Μανώλη που το δημοσίευσε.
    Ο Κύριος Μασσαλάς είναι στο βήμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή