10 Φεβ 2010

Ανακοίνωση Μερικής Απασχόλησης

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004, στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών:

Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα Θέσεις Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες)
1 Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου 1 ΠΕ Ιστορικών ή Φιλολόγων 18 μήνες
2 Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 1 ΤΕ Διοικητικού 18 μήνες
3 Πολιτικής Προστασίας 2 ΥΕ Εργατών 18 μήνες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 3-Φεβ-2010 έως την Παρασκευή 12-Φεβ-2010. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον Δήμο Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21, 504 00, Βελβεντό, Κοζάνης). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2464350300 (Δήμος Βελβεντού) & 2464049005 (ΚΕΠ Δ. Βελβεντού).

Ολόκληρο το έντυπο της ανκοίνωσης, την περίληψή της καθώς και το έντυπο της αίτησης, μπορείτε να τα βρείτε ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Περίληψη Ανακοίνωσης (*.doc),

2. Ανακοίνωση (*.doc),

3. Έντυπο Αίτησης (*.doc)

Επίσης, τα παραπάνω έντυπα μορείτε να τα προμηθευτείτε από το Δημαρχείο Βελβεντού καθώς και από το ΚΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου